cena
200zł
Badanie na kierowców
Badanie na kierowców kategorii A, B.

Do badania wymagany jest dowód osobisty i ukończone 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich badania przeprowadzane są za zgodą opiekunów.

Badanie trwa około 30min. Badany jest ogólny stan zdrowia, poziom cukru.


cena
od 100zł
EMG - Elektromiografia
Jest to badanie służące do rozpoznawania chorób obwodowego układu nerwowego oraz chorób mięśni.

W skład badania EMG wchodzą:

1. ENG = elektroneurografia, czyli badanie przewodnictwa w nerwach obwodowych.
Ma na celu określenie szybkości przewodzenia we włóknie nerwowym, ewentualnego rodzaju uszkodzenia nerwu i przyczyny uszkodzenia. Badanie wykonywane jest przy użyciu elektrody powierzchniowej umiejscowionej nad miejscem anatomicznego przebiegu badanego nerwu obwodowego.

2. EMG = elektromiografia, czyli badanie mięśni.
Ma na celu ocenę sprawności badanego mięśnia podczas czynności spoczynkowej, ruchu dowolnego oraz wysiłku maksymalnego. Badanie wykonuje się za pomocą elektrody igłowej, wkłuwanej bezpośrednio w badany mięsień. Pozwala na ocenę mięśnia i pozwala wykryć proces neuropatyczny lub miopatyczny.

Badanie przeprowadza się w diagnostyce między innymi:
- uszkodzeń pojedynczych nerwów obwodowych, szczególnie w zespołach z ucisku
- polineuropatii
- uszkodzeń splotów nerwowych
- uszkodzeń korzeni nerwowych
- choroby neuronu ruchowego
- chorób złącza nerwowo-mięśniowego
- chorób pierwotnie mięśniowych

Przed badaniem można spożywać normalnie posiłki, zażywać zlecone leki. Nie należy używać kremów lub maści na skórę na obszarze, który ma być badany.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków, szczególnie leków przeciwkrzepliwych takich jak: acenokumarol, warfaryna, heparyna, aspiryna

Po badaniu można wrócić do zwykłej aktywności.

cena
30 zł
EKG - Elektrokardiografia
Jest to zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie w celu rozpoznawania chorób serca.

EKG to metoda pośrednia polegająca na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy dwoma elektrodami, co graficznie odczytujemy w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze milimetrowym bądź na ekranie monitora.

Sposób wykonania EKG

Elektrokardiografia jest badaniem bezbolesnym oraz całkowicie bezpiecznym dla pacjenta. Nie wymaga specjalnego przygotowania oraz opieki po wykonaniu badaniu. Nie ma żadnych ograniczeń co do przyjmowania pokarmów lub płynów przed wykonaniem badania. Badanie EKG może być wykonane w gabinecie lekarskim, w przychodni albo przy łóżku chorego. W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych (w okolicy kostek i nadgarstków) oraz na klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. Standardowo wykonuje się badanie elektrokardiograficzne spoczynkowe 12-odprowadzeniowe. Żel, którym smaruje się skórę przed założeniem elektrod zwiększa przewodzenie pobudzeń elektrycznych. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcze i drżenia mięśni mogą zaburzyć zapis EKG, uniemożliwiając jego prawidłową interpretację. Otrzymany wynik analizowany jest przez lekarza i to od niego należy uzyskać również informacje na temat dalszych zaleceń. Całe badanie trwa zazwyczaj kilka minut i może być powtarzane wielokrotnie. Z uwagi na swój nieinwazyjny charakter badanie pozbawione jest powikłań. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.
cena
od 80zł
USG - Ultrasonografia
Ultrasonografia potocznie zwana USG to jedna z podstawowych metod diagnostycznych wykorzystująca fale akustyczne o wysokiej częstotliwości, niesłyszalne dla ludzkiego ucha, w zakresie od 1 do 10 MHz. Fale te bezboleśnie wnikają do naszego ciała i rozchodzą się, nie uszkadzając komórek, są bezpieczne, w przeciwieństwie do promieni rentgenowskich.

USG pokazuje kształt i wielkość poszczególnych narządów. Każdy narząd odbija ultradźwięki inaczej, dzięki czemu można rozpoznać jego strukturę. Ultrasonograf układa odbite fale w obrazy, rejestruje kształty i dzięki temu widać odchylenia od normy.
W ten sposób sprawdza się kondycję wątroby, trzustki, nerek, tarczycy, jąder, tętnic. Można wykryć w nich nieprawidłowości, na przykład zgrubienia czy guzy.
Przed badaniem trzeba odsłonić odpowiedni fragment ciała, który lekarz przez przyłożeniem głowicy smaruje żelem ułatwiającym przewodzenie. Przesuwając głowicę, uzyskuje obraz całego badanego narządu.
Jeśli mamy skierowanie na USG jamy brzusznej, na kilka dni przed wyznaczonym terminem nie należy jeść potraw ciężkostrawnych i prowokujących nadmierne wytwarzanie gazów. Mogą one bowiem zamazywać obraz. W dniu badania lepiej być na czczo. Jeżeli idziemy po południu, zjedzmy lekkostrawne śniadanie.
Bezpośrednio przed badaniem nie palimy, gdyż dym zniekształca obraz. Na godzinę lub półtorej przed wejściem do gabinetu dobrze jest wypić przynajmniej litr niegazowanej wody mineralnej lub niesłodzonej herbaty, by podczas badania pęcherz był wypełniony (musimy odczuwać parcie. Natomiast badanie ultrasonograficzne pozostałych tkanek miękkich zazwyczaj nie wymaga specjalnego przygotowania.


cena
100 zł
Echo - Echokardiografia (ultrasonokardiografia)
Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych oraz przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) i naczyń wieńcowych.

Sposób wykonania ECHA

Do badania pacjent(-ka) rozbiera się do pasa, a następnie kładzie na leżance na plecach lub na lewym boku. W trakcie badania lekarz przykłada głowicę ultrasonograficzną aparatu posmarowaną żelem w różne miejsca klatki piersiowej tak, aby uzyskać obraz serca w wymaganych projekcjach. W zależności od indywidualnych warunków fizycznych pacjenta oraz wykrywanych patologii badanie trwa zazwyczaj od 15 do 45 minut.

cena
100 zł
Holter
Jest to metoda rejestracji zapisu Ekg w sposób ciągły przez 24 godziny. Zapis pracy serca na nośniku pamięci oraz późniejszy przegląd zarejestrowanego wykresu na monitorze umożliwiają analizę pracy serca podczas rutynowych czynności i codziennej aktywności chorego. Badanie pozwala diagnozować zaburzenia rytmu serca incydenty niedokrwienia, które u pacjentów np. z cukrzycą mogą być bezbolesne.

Wskazania do 24- godzinnego zapisu Ekg metodą Holtera:
- omdlenia
- napady duszności
- kołatanie serca
- zaburzenia neurologiczne towarzyszące migotaniu przedsionków
- utrzymywanie się objawów pomimo wdrożonego leczenia

Badanie jest niebolesne i proste. Jedyną niewielką uciążliwością jest noszenie przez 24 godz. na pasku malutkiego aparatu połączonego przewodami z przylepionymi na klatce piersiowej elektrodami.

cena
100 zł
Neurologopeda

Terapia:

- zaburzeń mowy i komunikowania się w uszkodzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
- afazji i dyzartrii
- zaburzeń mowy i komunikowania się w chorobach neurodegeneracyjnych
- dysfagii
- zaburzeń mowy i komunikowania się w przebiegu chorób neurologicznych
- zaburzeń mowy i komunikowania się po chorobach nowotworowych, zabiegach rekonstrukcji części twarzy