Świadczymy opiekę pielęgniarską w zakresie wizyt domowych dla wszystkich chorych, a w szczególności dla chorych po przebytym udarze mózgu.
Stawiamy diagnozę pielęgniarską i ustalamy plan opieki oceniając stan chorego z zastosowaniem wystandaryzowanych skal klinicznych oraz dokumentujemy wyniki obserwacji w sposób umożliwiający ocenę zmiany stanu chorego w czasie. Udzielamy porad w zakresie organizacji miejsca zamieszkania, wypożyczenia sprzętu medycznego, dostosowania i adaptacji wnętrza.

Szczególną troską otaczamy chorych leżących z niedowładami połowiczymi w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia przykurczy, zaników mięśniowych czy podwichnięć stawowych. Pielęgnujemy chorych z założonym cewnikiem Foleya z założonym zgłębnikiem żołądkowym oraz przezskórną gastrostomią.

Realizujemy świadczenia z zakresu podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych - toaleta chorego,działania profilaktyczne - zapobieganie powstawiu odleżyn, leczenia ran i odleżyn już istniejących, wykonywanie opatrunków z zastosowaniem materiałów najnowszej generacji.
Wykonujemy zabiegi inwazyjne - kroplowe wlewy dożylne, iniekcje domięśniowe, podskórne, śródskórne, zakładanie wenflonów. W zakresie naszych usług oferujemy możliwość pobrania krwi do badań analitycznych w domu chorego, pomiaru glikemii i wszystkich parametrów życiowych (pomiar oddechu, tętna, temperatury, saturacji, ciśnienia tętniczego oraz wykonania EKG w domu chorego).

Do naszych usług wchodzą rónież małe zabiegi pielęgnacyjne jak kropienie oczu, ucha, kroplowe wlewy doodbytnicze, wykonywanie enemy, wykonywanie nebulizacji, mechaniczne odsysanie wydzieliny z drzewa tchawiczo-oskrzelowego, udział w postępowaniu farmakologicznym - podawanie leków zgodnie z obowiązującymi zasadami, stawianie baniek ogniowych, wykonywanie okładów z zastosowaniem ciepła i zimna.
Organizujemy szkolenia w placówce dla rodzin chorych po przebytych udarach oraz prowadzimy edukację zdrowotną rodzin i chorych na wizytach domowych, uwzględniając profilaktykę wtóną i pierwotną występowania udarów. Szkolenia i edukacja dotyczy również chorych z cukrzycą, porad z zakresu żywienia i pielęgnacji chorego na stałe pozostającego w łóżku.

Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków do opieki domowej. Poprzez naukę teoretyczną i praktyczną rodzin i opiekunów chcemy zniwelować obawy, wątpliwości i niepokój związany z zabraniem chorego do domu i sprawowania nad nim kompleksowej opieki. Dzięki współpracy całego zespołu terapeutycznego składającego się z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów medycznych, psychologa będziemy w stanie zapewnić najwyższą jakość usług, dostosować do indywidualnych potrzeb chorego i co za tym idzie poprawić komfort i jakość życia pacjentów i ich rodzin.